Gıda Güvenliği ve Kalite Politikası

Bizi rakiplerimizden ayıran en belirgin özelliğimiz olan üstün kaliteli hammaddemize, gıda güvenliği ilkeleri ve yasal gereklilikler çerçevesinde hijyenik bir çalışma ortamında işlemek suretiyle katma değer kazandırmayı,

Kalite ve güven ile özdeşleşmiş, rekabet gücü yüksek bir dünya markası oluşturmayı,

Sektörel ve teknolojik gelişmeleri, sürekli ve sistemli olarak takip ederek markamızın güvenilirliğini sürdürülebilir kılmak ve karlılığa dönüştürmeyi,

İstikrarlı bir yönetimle tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak uzun süreli ilişkiler kurmayı,

Gıda güvenliği ve kalite yönetiminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

Tüm çalışanlarımızın yetkinliklerini bu politika doğrultusunda geliştirmek ve hep birlikte hedeflerimize ulaşmayı, taahhüt ederiz.

Sosyal Sorumluluk Politikası

Üretimin ve yönetimin her aşamasında ‘’Önce İnsan‘’ prensibini yönetim anlayışı olarak benimsemeyi,

Çalışanların sahip oldukları tüm hakları tam ve doğru bir şekilde kullanmalarını sağlayarak hiçbir ayrım gözetmeden güvenilir, sağlıklı ve adil bir çalışma ortamı oluşturmayı,

Sürdürülebilir büyüme ile yüksek kaliteli ve yaratıcı ürünler, çözümler ve hizmetler sunarak müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak için temel değerimizin insan kaynakları olduğuna inanarak çalışmayı,

Kurum içinde çalışanlar arasında hiçbir koşulda din, dil, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, yaş ve fiziksel engel vb. nedenlerde ayrımcılık yapmamayı ve yapanlar göz ardı edilemez.

Çalışan ve idareciler olmak üzere tüm çalışanların istek ve şikâyetlerini dinlemeyi, çözüm yöntemleri bularak şikâyetleri sonlandırmayı, taahhüt ederiz.